Start - NDC Automation

Till innehåll
Optimerar inneklimat
Ventilation
Värmesystem
Styrenheter
Kommunikation
Belysning mm.
Skapar Smarta fastigheter
Trådlös styrning
IoT lösningar
Övervakning
Passagesystem
etc.
Energiåtgärder
Med automation skapar vi energieffektiva lösningar enligt SS-EN ISO-50001:2011.
Vi skapar automatiserade lösningar, mätningar, följer upp och återkopplar.

Installation
Smarta lösningar
Styrinstallation
Elinstallation

Ing. Firman NDC Automation
Sörskogsvägen 11
749 52 GRILLBY
Sweden

0760 750 200
dan.noren@ndcautomation.se
Tillbaka till innehåll